Monday, May 11, 2015

Czech language in the past (updated)

Michaela is preparing long post about traps of Czech spelling. I anyway decided to write short blog post about changes which are those most visible in registries. There are some changes which can complicate your research if you are not aware of them. So, let's take a look on them.

Sunday, May 3, 2015

Bez vyznání - without religious affiliation

These are thousand of such notes in Czech registries and you have probably already seen them. 

Vystoupil z církve katolické k bezvyznání dle přípisu polit. správy v Přešticích 2/8 1926 č. 22844. 

Vystoupil z církve a zůstal bez vyznání, okr. pol. spr. v Plzni dto 24/5 1921 č. 29631. 

Jest bez vyznání dle okres. hejtm. v Rokycanech č. 61899 z 29./12.1921.